صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : پوران
نام خانوادگی : عابدینی
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت آموزشی،پژوهشی وفناوری
سابقه خدمت :
تلفن : 3556052 داخلی()
آدرس پست الکترونیکی :