صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : محمد
نام خانوادگی : جعفری
واحد سازمانی :
مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی :
پست سازمانی معاونت اداری،مالیو منابع انسانی
سابقه خدمت :
تلفن : 3556052 داخلی()
آدرس پست الکترونیکی :